Antiikajastu meelelahutused, mis on nüüdseks kodus saadaval

Ajalooliselt hinnatakse antiikaega kui enamus tänapäevaga seotud meelelahutustööstuste sünniaega. Teater, kino, võiduajamine (hobuste) ja lauamängud on teatavasti pika ajaloolise taustaga meelelahutused, mille algne päritolu ulatub kuni antiiksesse Rooma 700 eKr. Vana-Roomas austati meelelahutust kui kõikidele sotsiaalsetele kihtidele loodud ajaviitmist. Teatrietenduste tarbeks ehitati aphiteatrid, mis tänu oma tugevale konstruktsioonile on vastupidanud sajandeid ning eksisteerivad siiani. Siiski ei ole need tänapäeval enam tegevad ning amfiteatreid kasutatakse tänapäeval pigem turisminduse tarbeks, et tutvustada Vana-Rooma kultuuri. 

Antiikaja alguseks peatakse 800 eKr ning selle lõpuks 500 pKr. Antiikaja lõpuks peetakse kliimakatastroofi, mis kulmineerus tõve levikuga ning katku kujunemisega. Siiski ei pidurdunud antiikajal loodud meelelahutusega seotud kultuur väga palju ning samad tegevused kandusid üle varakeskaega ning sealt edasi. 

Antiikajast tuntud meelelahutus võimalused, mida kasutatakse tänapäeval ajaviitmiseks üle kogu maailma on nüüdseks saadaval ka inimestele nende kodudes. Teater, mida etendati kõigepealt spetsiaalsetes teatrites, on algeliseks kultuuriosaks kinole. Kinolinalt on filmid aga nüüdseks jõudnud televisooni, mis võimaldab vaadata kinomaailma parimaid palasid oma telekast. Kuna teatrit peetakse kino eelkäiaks, siis võib pidada amfiteatrit kinomaja algseks versiooniks. 

Hasartmängude pidamine oli Vana-Roomas väga populaarne meelelahutus. Panustamiseks kasutati kulda ning kuldmünte kuid mängud, millele panustati olid kardinaalselt erinevad sellest, mida kasutatakse kasiinodes tänapäeval. Siiski ulatuvad hasartmängu juured vähemalt 500 aastat eKr, isegi kui neid tol ajal nii ei nimetatud. Tänapäeval on siiski kasiinomängud saadaval kõigile omas kodus läbi interneti. Eesti üheks populaarsemaks ning suure valikuvõimalusega online kasiinoks on Nutz Eesti, kelle valikus on ka antiikaja hõngulisi mänge. 

Hobuste võiduajamine võib tunduda loomaarmastajate jaoks brutaalne sport, kuid antiikajal peeti seda jumalikuks spordiks. Meelelahutusena toiminud võiduajamised väljendusid loomade kaasamises sportimiseks, kus loomad said demostreerida enda jõudu, vastupidavust ning jumalikkust. Tollal kasutati võistlusteks ka kaarikuid, mida juhtisid kogenud sõdalased ning hobustepidajad. Nüüdseks ratsutatakse hobuste seljas võistluste ajal ning sportlikkuses ei loe enam sõdurite oskused. Tänu televisiooni loomisele saab võistlusi jälgida enda omast kodust diivanil ning sõit hipodroomile ei ole üldse vajalik. 

Antiikajal loodud meelelahutusega seotud tööstused on kandunud ka mitmetele muudele ajaviitmisvõimalustele. Kodustes tingimustes on võimalik etendada lisaks sportlikele tegevustele ka hügieeniga seotud tegevustele. Saunad olid Vanas Roomas ning Kreekas kasutusel pigem sotsiaalsetel põhjustel. Saunades koguneti äriliste läbirääkimiste tarbeks, sotsiaalsete kokkusaamiste jaoks ning seksuaalsete tegevuste tarbeks. Tol perioodil ehitati saunad linnade keskele ning vaesemal populatsioonil ei olnud luba nendesse siseneda. Nüüdseks ehitatakse saunasid iga leibkonna koju ning lisatakse spaade tarbeks majutusasutustesse. 

Kõige populaarsemateks meelelahutusteks antiikajal oli pealtvaatamismängud. Roomas ehitati selle tarbeks Colosseum ning Kreekas loodi Athens. Pealtvaatamismänge võib defineerida tänapäeval kui reality show temaatilised saated televisoonis- jutusaated ja spordivõistlused. Sõdaliste võistlused teineteisega samastub tänapäeval poksi või võitluskunstiga, kohtumõistmised kurjategijate tarbeks sarnaneb televisoonis ülekantavate kohtuistungite jälgimisega.